Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Lover og forskrifter

Arkivarbeid er regulert av ei rekkje sentrale lover og forskrifter. Her er eit oversyn på dei mest sentrale lover for dokumenthandsaming og arkiv i kommunane. Lovdata held sine dokument oppdatert til ei kvar tid. Det er lagt inn lenkjer frå arkivplanen direkte til den enkelte lov og forskrift, på lovdata si heimeside.

Laster...