Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

1964-1976 - Ullensvang herad - (Eidfjord herad opphøyrer som eigen heradskommune)

Gjeldande frå 1964 skjedde det store endringar i kommuneinndelinga i Hordaland, til liks med resten av landet. For Eidfjord heradskommune sitt vedkommande skjedde dette:

 

Kongeleg resolusjon av 19. april 1963 om at:

" 1) Kommunane Ullensvang, Kinsarvik (med unnatak av Lussand- Kvanndalområdet) og Eidfjord i Hordaland fylke vert slegne saman til ein heradskommune."

 

Kongelig resolusjon av 5. juli 1963 fastsette at ovenståande samanslåing skulle gjerast gjeldende fra 1. januar 1964.

 

Kongeleg resolusjon av 9. august 1963:

 " I medhald av mellombels lov av 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett: Den nye heradskommunen i Hordaland fylke som ved kongeleg resolusjon 19. april 1963 er skipa ved samanslåing av Ullensvang, Kinsarvik (unnateke Lussand-Kvanndal-området) og Eidfjord kommunar, får namnet Ullensvang

Laster...