Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Rutine for tilgang til arkivrom i kjellaren

Printer-ikon  Utskriftsvennlig versjon

Status

Godkjend

 

 

 

 

Utarbeida av:

Monica H. Hereid

10.03.2022

Godkjend av:

Teamet for arkiv-plan og tilsyn

30.03.2022

Sist revidert:

 

 

Innleiing:
Det er installert tilgangsstyrt låsesystem Paxton net2 til arkivrom i kjellaren.
Denne rutina er og risikovurdert i høve GDPR - Draftit

Hensikt
Hensikten er å sikra arkivet for uautorisert personale.

Ansvar:
Ansvar for å fylgja rutina er omtala nedanfor

Avvikshandtering
Avvik frå rutina skal meldast i kommunen sitt internkontrollsystem Compilo

Definisjonar:
Sjå begrepsavklaringar

Rutine

 

 

 

Steg

Omtale

Ansvar

Kven har tilgang

Dei som har tilgang til dette rommet er:
Leiar tenestetorg – Johanna Maria Hereid
Arkivleiar – Monica Hagen Hereid
Arkivmedarbeidar – Inge Kuijf

 

Avslutting av tilgang

Tilgang til arkivrommet skal avsluttast:

  • når vedkommande sluttar i Eidfjord kommune
  • om vedkommande går over i anna stilling som ikkje er ein del av arkivtenesta.

Arkivleiar

Utlån / framfinning av arkivmateriale frå arkivrommet

Ved behov for innsyn i arkivmateriale skal ein av dei som er oppført med tilgang til arkivrommet vera med ned i kjellaren for utlån/framfinning av arkivmateriale.
Utlån av arkivmateriale skjer etter gjeldande rutinar/lover.

Johanna Maria Hereid

Monica H. Hereid

Inge Kuijf

Reinhald og vedlikehald av arkivrom

Ved reinhald og vedlikehald av arkivrom skal ein av dei som har tilgang vera tilstades når reinhald/vedlikehald vert utført.

Johanna Maria Hereid

Monica H. Hereid

Inge Kuijf