Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Organisering og ansvar for arkiva i Eidfjord kommune

Frå 1999 vart Eidfjord kommune omorganisert frå etat struktur til flat struktur (einingar).
Etatane som tidlegare hadde kvar sitt sakarkiv, vart samla til eit felles sentralt arkiv for heile kommunen. Dette vart gjort for at ein lettare skulle finna att dokument i eit samla arkiv og ein slapp dessutan dobbeltarkivering.
Sekretærane som tidlegare var tilsett på formannskapskontor, skulekontor, sosialkontor og teknisk etat vart samla til ei felles teneste.
Alle einingane høyrer no til det sentrale arkivet, men har og sine eigne spesialseriar.

 

Gjeldande arkivformat i Eidfjord kommune er papir.
Dei fleste arkiva i Eidfjord kommune er i dag kategorisert som papirbaserte, sjølv om det vert brukt ei rekkje elektroniske hjelpemidlar i sakshandsaminga og til arkivering.
Har eit offentleg organ både papirbaserte og elektroniske arkivdokument innan same arkivserie/arkivdel, skal dei sjåast på som papirarkiv etter gjeldande regelverk.

 

 

Organisering og ansvar for arkivdel og arkivseriar Eidfjord kommune - Arkivskapar EK
Fylgjande arkivdeler / arkivseriar skal verta bygde opp og haldt vedlike i Eidfjord kommune:

Sentralarkivet:

Kode

Arkivdel / Arkivserie

Plassering

Arkivansvar

Ordningsprinsipp

 

 

 

 

 

A

Protokollarkiv

(Fylgjer valperioden)

Tenestetorget

Tenestetorget

Kronologisk etter Sak nr.

A

Delegerte vedtak offentlege

(Fylgjer valperioden)

Tenestetorget

Tenestetorget

Kronologisk etter Sak nr.

A

Delegerte vedtak

ikkje offentlege

(Fylgjer valperioden)

Tenestetorget

Tenestetorget

Kronologisk etter Sak nr.

B

Utgåande kopibøker offentlege

(Fylgjer valperioden)

Arkivrom 1. etg

Tenestetorget

Kronologisk etter dato

B

Utgåande kopibøker

Ikkje offentlege

(Fylgjer valperioden)

Arkivrom 1. etg

Tenestetorget

Kronologisk etter dato

C

Postjournal

(Fylgjer valperioden)

Tenestetorget

Tenestetorget

Kronologisk etter dato

D

Sakarkiv

(Fylgjer valperioden)

Arkivrom 1. etg.

Tenestetorget

K-kodar

F

Reguleringsplanarkiv

Arkivrom 1. etg

Tenestetorget

Gnr. bnr. Fnr.

F

Kommunale vigsler

Tenestetorget

Tenestetorget

Alfabetisk

F

Elev barnehage

Tenestetorget

Tenestetorget

Alfabetisk

F

Elev vaksen

Tenestetorget

Tenestetorget

Alfabetisk

F

Elev skule

Skulen

Skulen

Alfabetisk

F

Visma flyt skule Elev

Skulen

Skulen

Alfabetisk

F

Brannobjekt

Arkivrom 2. etg.

Tenestetorget

Gnr. bnr. Fnr.

P

Personalarkiv

Tenestetorget

Tenestetorget

Alfabetisk

Q

Bygg (Byggesaker)

Arkivrom 2. etg.

Drift og forv.

Gnr. bnr. Fnr.

Q

Sameiger (Bygg i sameiger)

Arkivrom 2. etg.

Drift og forv.

Gnr. bnr. Fnr.

Q

VA – anlegg,

Arkivrom 2. etg

Drift og forv.

Sone, stadnamn

Q

Kart – Kart og oppm. Arkiv

Arkivrom kjellar

Drift og forv.

Gnr. bnr. Fnr.

 

Spesialseriar:

Kode

Arkivdel/arkivserie

Plassering

Arkivansar

Ordningsprinsipp

E

Kontrollutval

Vestland fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

 

F

NAV sosial

klientarkiv

Nav Sosial

Fagsystem og Papir

NAV Sosial

Fødselsnummer

F

NAV sosial

partsbrev

Nav Sosial

Papir

NAV Sosial

Fødselsnummer

F

NAV sosial

Startlån

Nav Sosial

Papir

NAV Sosial

Fødselsnummer

F

NAV sosial

Husbanken

Nav Sosial

Papir

NAV Sosial

Fødselsnummer

F

NAV sosial

Garanti

Nav Sosial

Papir

NAV Sosial

Fødselsnummer

F

Psykisk helse klientarkiv

Fagsystem

Psykiatrisk sjukepleiar

Fødselsnummer

F

Psykolog

klientarkiv

Fagsystem

Psykolog

Fødselsnummer

F

Helsestasjon barn

Fagsystem

Helsesjukepleiar

Fødselsnummer

F

Helsestasjon ungdom

Fagsystem

Helsesjukepleiar

Fødselsnummer

F

Individuell opplæringsplan

HelsesjukepleiarFagsystem og papir

Helsesjukepleiar

Fødselsnummer

F

Legekontor pasientarkiv

Fagsystem

Kommunelege 1

Fødselsnummer

F

Fysioterapeut klientarkiv

Fagsystem

Fysioterapeutane

Fødselsnummer

F

Pleie og omsorg klientarkiv

Fagsystem

 

Leiar for helse og omsorg

Fødselsnummer

F

Pleie og omsorg

Vedtak om omsorgstenester

Fagsystem: og papir

Leiar for helse og omsorg

Saksnr.

F

Pleie og omsorg

Medisinlister

Perm til bruk ved utilgjengeleg system

Pleie og omsorg

namn

F

Logopedkontor klient

Logopedkontor

Papir

Logoped

Fødselsnummer

 

 

Arkivdeler og arkivseriar Eidfjord fjellstyre - Arkivskapar EF
Fylgjande arkivdeler / arkivseriar skal verta bygde opp og haldt vedlike av Eidfjord fjellstyre:

Kode

Arkivdel / Arkivserie

Plassering

Arkivansvar

Ordningsprinsipp

 

 

 

 

 

A

Protokollarkiv

 

Fjellstyret

Sak nr.

A

Delegerte vedtak

 

Fjellstyret

Sak nr.

B

Utgåande kopibøker

 

Fjellstyret

Kronologisk

C

Postjournal

 

Fjellstyret

Kronologisk

D

Sakarkiv

 

Fjellstyret

Fjellstyret sine eigne arkivkodar

Laster...